Kontingent

For at deltage i aktiviteterne, så skal man være medlem af foreningen "Aktivitetshuset Holluf Pile".
Kontingent for medlemskab: 200 kr. om året.

Hele kontingentet betales ved årsskiftet til:

  • Bankkonto: Reg.nr. 0828  Konto 0003725537
    eller
  • Mobilpay: 989555

HUSK medlemsnummer.

Enkelte aktiviteter koster ekstra:

  • Hvis man benytter Motionsrummet koster det yderligere 300 kr. om året
  • Hvis man deltager i Onsdagsgymnastik koster det yderligere 100 kr. om år

Det ekstra kontingent skal betales til: Reg.nr 0828 Konto 0003725545


Foreninger, der ønsker at benytte huset, skal have en brugeraftale.

Betaling aftales individuelt efter hvor mange, der benytter huset og hvor ofte.