Om huset

Aktivitetshuset  kan benyttes af foreninger/aktiviteter med lokal tilknytning. Herunder også  bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i de lokale foreninger.

Kontoret er åbent tirsdag fra kl. 10.30 til 11.30

 Kasserer: Lone Abildskov Larsen Tlf. 23 88 79 85

Formand: Jørgen B. Olsen Tlf. 21 20 23 13

Næstformand: Annelise Rasmussen Tlf. 26 29 18 14

Hverdagen i aktivitetshuset

Aktivitetshuset fungerer ved, at vi er mange frivillige hjælpere og tovholdere der får hverdagen til at fungere for vore mange brugere.

En ”praktisk gris” er den der er med i køkkenet, samt dækker borde med mere, eller på anden vis gerne giver en hånd med.

Tovholderen er den der står for planlægningen af  fx motionsrummet, tirsdagens foredrag, syklubben eller måske blot en hyggetirsdag med snak og sang.

Mulighederne er mange.

Du er en positiv person der gerne deltager i kontakten til vore brugere.
Du lægger også øre til en brugers tanker, ønsker, eller tilbyder hjælp, hvis der er behov herfor.

En brugers fysiske behov ligger dog uden for vore kompetencer!

Vi holder 2 møder årligt for tovholderne, hvor disse har mulighed for at møde hinanden og udveksle erfaringer.

Interesseret? Kontakt et bestyrelsesmedlem, se under kontakt.

Du skal være så hjertelig velkommen iblandt os!

Vi glæder os til at høre fra dig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen